Gebruiksvoorwaarden & privacy

Gebruik van de website dannyvandevelde.be

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel dannyvandevelde.be zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Dannyvandevelde.be garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. Dannyvandevelde.be wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website dannyvandevelde.be staan ook links naar websites van derden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door dannyvandevelde.be niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij dannyvandevelde.be. De foto’s die van andere sites werden overgenomen werden steeds voorzien van de URL van de oorspronkelijke site.

U hebt het recht om de informatie op deze site te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze gebruiksvoorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze gebruiksvoorwaarden gewijzigd is.

Bescherming van persoonsgegevens

De site dannyvandevelde.be bewaart enkel de gegevens die we van geïnteresseerden ontvangen bij het aankopen van een boek of het geven van feedback: naam en adres en e-mailadres. Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde database van de website. De gegevens worden verwijderd zodra dit door de betrokkene wordt opgezegd.

Van mensen die een boek kopen hebben we ook het rekeningnummer. Het rekeningnummer verschijnt in onze bankrekeninguittreksels. De wettelijke bewaartermijn voor bankuittreksels is 7 jaar. 

De gegevens worden enkel gebruikt om die bestelling tot een goed einde te brengen.

De site dannyvandevelde.be verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 rond de bescherming van persoonsgegevens na te leven. Wij geven u daarbij volgende garanties:

  • Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door u gevraagde dienstverlening online te realiseren.
  • De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • Uw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend tenzij de wet- of regelgeving dat anders bepaalt.
  • U kunt steeds uw persoonsgegevens laten verwijderen.

Cookies

De cookies op deze website zijn deze geïnstalleerd door WordPress.com waarmee deze website is gemaakt en waar deze website op wordt gehost. Je kunt deze cookies bekijken de eerste keer dat je de site bezoekt. Je kunt de cookies ook uitschakelen, verwijderen of de instellingen voor cookies aanpassen, al zal onze website in dat geval niet optimaal werken. Je vindt hier hoe je dat doet voor verschillende browsers:

Wijzigingen

Mochten deze gebruiksvoorwaarden of privacyregels wijzigen, dan vindt u de recentste versie op deze pagina.