Nog meer citaten

De quotes van bekende personen, zinnen uit een roman of een gedicht, de toevallig gevonden levenswijsheid of spreuk die ik opschreef in mijn citatenschriftjes vormen de mozaïeksteentjes van mijn levenstableau. Ik zie er mijn levensvisie in weerspiegeld.
© elucubrations.net

Amor fati (hou van je lot)

Het lot schudt de kaarten en wij spelen.
Arthur Schopenhauer

De sterren zijn slechts de vader van je lot. En de moeder is je eigen ziel.
Johannes Kepler

De eigenlijk ballingschap van Israël in Egypte, was dat ze deze ballingschap leerden verdragen.
Rabbi Chanoch, geciteerd door Martin Buber

Amor mundi (hou van de wereld)

De wereld is geschapen ter wille van de keuze van hen die kiezen.
Joodse spreuk

Sluit aan bij wie de waarheid zoekt, loop weg van wie ze gevonden heeft.
Václav Havel

Evenals de boemerang alleen naar de jager, die hem gevonden heeft, terugkeert als hij zijn doel gemist heeft, keert ook de mens naar zichzelf terug en richt zich op zelfactualisatie als hij zijn doel in de buitenwereld gemist heeft.
Viktor Frankl

Wanneer je te hoog vliegt, dan zul je de hemelse huizen verbranden, vlieg je te laag, dan verschroei je de aarde.
Ovidius

Word wie je bent

Als we niets doen, lopen we het risico niets te worden.
Paul Goodman

Hij die veel over andere weet, kan geleerd zijn. Maar hij die zichzelf begrijpt, is intelligenter. Hij die meester is over anderen, kan machtig zijn. Maar hij die zichzelf meester is, is nog machtiger.
Lao Tse

Wie je bent betaalt voor wie je was.
Ingmar Heytze, Met wat geluk

Wie je bent ontvangt de rente van wie je was.
Danny Van De Velde

Je levensweg

De wind helpt niet, als je je bestemming niet kent.
Montaigne

Een plotse schaduwkant die zich dominant op het leven werpt, heeft ook zijn voordeelkant: we gaan bewuster met de ons resterende mogelijkheden om, zodat het saldo uiteindelijk een grotere kwaliteitswinst is.
Wilfried Van Craen – Lessen in levenskunst

Belangrijk is niet de weg die je gaat, maar het spoor dat je achterlaat.
Auteur onbekend

Good intentions (goede voornemens)

Het ongeduld heeft vleugels en vliegt zijn doel voorbij, het voornemen pakt zijn koffers en mist de reiskoets, de wilskracht vertrekt te voet en komt waar hij wezen wil.
Comtesse Diane de Beausacq

Het is jammer dat we bij het nemen van beslissingen geen gebruik kunnen maken van de ervaringen die we in latere tijden opdoen.
K. Schippers

Zie je een edel mens, tracht hem te evenaren; vind je dat anderen slecht zijn, onderzoek jezelf.
Conficius

Het niet te temmen leven

Hoe broos is alles hier beneden.
Guido Gezelle

Het kwade klikt vanzelf samen, terwijl het goede dat niet doet. Vooraleer het goede dat doet, is organisatie nodig.
John Henry Newman

Problemen zijn er niet om te worden opgelost: zij zijn slechts de polen waartussen de voor het leven noodzakelijke spanning wordt opgewekt.
Hermann Hesse

Om één leven te vergeten, heeft een mens ten minste nog een leven nodig.
Joseph Brodsky

Lees verder