De groep in actie

Korte inhoud

In De groep in actie wordt een leerroute uitgetekend voor het aanleren van samenwerkingsvaardigheden. Centraal daarbij staat een reeks gevarieerde oefeningen, die telkens focussen op een specifieke vaardigheid. Daarnaast beschrijf ik verschillende werkvormen die leerkrachten kunnen hanteren om hun leerlingen of studenten te leren samenwerken bij de verwerking van de leerinhouden.

Aanvullend brengt dit boek een aantal relevante inzichten uit de groepsdynamica om het samenwerkingsproces in taakgroepen beter te doorzien en te beïnvloeden.

Het boek gratis downloaden

De groep in actie is volledig uitverkocht. Ik stel hier de PDF-versie van dit boek (2 delen) gratis ter beschikking – in samenspraak met de uitgeverij Acco.